Övning Värmebölja

Avbrottsinformation


DIO-meddelande från Fibra

Torsdag 27 juli kl 13.20

Övning värmebölja
Meddelandeid: diowebb8895 (3)
Ärendeid-beskrivning: Förbindelsenummer
Störningsid: anto
Störningstyp: Oplanerad
Störningsbeskrivning: Site
Status: Klart
Starttid: 2017-07-27 07:30:00
Förväntas vara åtgärdat: 2017-07-27 13:15:00
Område: Västerås och Hallstahammar
Beskrivning: Elavbrott
Information: Driftstörningen som tidigare påverkade Västerås och Hallstahammar är nu avhjälpt.


Meddelande FRÅN MÄLARENERGI

Torsdag 27 juli kl 13.14

Övning värmebölja
Status: Avslutat
Starttid: 2017-07-27 07:13
Beräknad sluttid: 16:00
Antal berörda kunder: Rallsta (Hallstahammar) 7000 kunder; Kolbäck, Strömsholm Lundby(Hacksta)7500 kunder, Barkarö, Rytterne, Dingtuna, Skälby VM(Hammarby)12500 kunder, Området Söder E18 – Väster Svartån
Nyttighet: El
Ort: Västerås, Hallstahammar.


DIO-meddelande från Fibra

Torsdag 27 juli kl 10.30

Övning värmebölja
Meddelandeid: diowebb8895 (2)
Ärendeid-beskrivning: Förbindelsenummer
Störningsid: anto
Störningstyp: Oplanerad
Störningsbeskrivning: Site
Status: Felavhjälpning
Starttid: 2017-07-27 07:30:00
Förväntas vara åtgärdat: 2017-07-27 13:15:00
Område: Västerås och Hallstahammar
Beskrivning: Elavbrott
Information: Den pågående driftstörningen har nu eskalerat beroende på reservkraftshaveri i en av våra huvudnoder. Samtliga Västerås stads verksamheter i områdena Skälby, Bäckby, Råby, Erikslund och Eriksborg är utan kommunikation.
• Familjeläkare i dessa områden har inte längre tillgång till redundans.
• Verksamheter som är direkt påverkade: Fd Västra sjukhuset, Zethelius gruppboende och Granens äldreboende saknar kommunikation.


Meddelande FRÅN MÄLARENERGI

Torsdag 27 juli kl 07.55

Övning värmebölja
Status: Felsökning pågår
Starttid: 2017-07-27 07:13
Beräknad sluttid: 16:00
Antal berörda kunder: Rallsta (Hallstahammar) 7000 kunder; Kolbäck, Strömsholm Lundby(Hacksta)7500 kunder, Barkarö, Rytterne, Dingtuna, Skälby VM(Hammarby)12500 kunder, Området Söder E18 – Väster Svartån
Nyttighet: El
Ort: Västerås, Hallstahammar.


DIO-meddelande från Fibra

Torsdag 27 juli kl 07.30

Övning värmebölja
Meddelandeid: diowebb8895 (1)
Ärendeid-beskrivning: Förbindelsenummer
Störningsid: anto
Störningstyp: Oplanerad
Störningsbeskrivning: Site
Status: Felsökning
Starttid: 2017-07-27 07:30:00
Förväntas vara åtgärdat: Sluttid kan ej bedömas för tillfället
Område: Västerås och Hallstahammar
Beskrivning: Elavbrott
Information: För närvarande har vi en pågående driftstörning i delar av Västerås och Hallstahammar beroende på strömavbrott. Ca 15 000 stadsnätskunder är påverkade. Sluttid kan ej bedömas för tillfället.


Meddelande FRÅN MÄLARENERGI

Torsdag 27 juli kl 07.13

Övning värmebölja
Status: Felsökning pågår
Starttid: 2017-07-27 07:13
Beräknad sluttid: Sluttid kan ej bedömas för tillfället.
Antal berörda kunder: Rallsta (Hallstahammar) 7000 kunder, Kolbäck, Strömsholm, Lundby(Hacksta)7500 kunder, Barkarö, Rytterne, Dingtuna, Skälby VM(Hammarby)12500 kunder, Området Söder E18 – Väster Svartån
Nyttighet: El
Ort: Västerås, Hallstahammar.


Meddelande från Mälarenergi

Onsdag 26 juli kl 08.00

NÖDVATTEN PÅ VÄG

Övning värmebölja (publiceras 2017-07-26 08:00)
Status: Avbrott vatten
Starttid: 2017-07-26 08:00
Beräknad sluttid: 2017-07-26 08:00. Nödvatten kommer att köras ut.
Antal berörda kunder: Zethelius, Hälleborgs äldreboende, korttidsboendet och rehabiliteringen
Avbrottsid: 8907
Nyttighet: Vatten
Ort: Västerås


Meddelande från Mälarenergi

Onsdag 26 juli kl 07.10

Övning värmebölja (publiceras 2017-07-26 07:10)
Status: Avbrott vatten
Starttid: 2017-07-26 07:10
Beräknad sluttid: Sluttid kan ej bedömas för tillfället.
Antal berörda kunder: Zethelius, Hälleborgs äldreboende, korttidsboendet och rehabiliteringen
Avbrottsid: 8907
Nyttighet: Vatten
Ort: Västerås